Home รวมที่เที่ยว 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอีสานเหนือ

5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอีสานเหนือ

by everydaytrip
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความเชื่อ และความศรัทธาคือ ภาคอีสาน เพราะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศได้มาเที่ยวชมกันแล้ว ในแต่ละจังหวัดยังมี “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” คู่บ้านคู่เมืองไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมือง พระธาตุ วัดวาอาราม พระเกจิอาจารย์ดัง เป็นต้น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่ที่เทียวกันมากราบไหว้ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มาดูกันว่าภาคอีสานเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์น่ามากราบไหว้ขอพรมากเพียงใด

5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอีสานเหนือ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

1. วัดหนองแวง 

วัดหนองแวงตั้งอยู่ที่ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ 9 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่แตกต่างกันออกไป โดยยอดเจดีย์นั้นจำลองแบบมาจากพระธาตุขามแก่นที่เป็นพระธาตุประจำจังหวัด โดยเชื่อว่าหากได้มากราบไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะเจริญก้าวหน้า

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

2. วัดป่าภูก้อน 

วัดป่าภูก้อนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความพิเศษคือ ตั้งอยู่รอยต่อระหว่าง 3 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย และหนองคายซึ่งอยู่ในการดูแลของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม พื้นที่วัดตั้งอยู่บนภูเขาเด่นสง่างาม มีความสงบรมรื่น ซึ่งเหมาะกับการบำเพ็ญภาวนา และแวะไหว้ขอพร โดยพระวิหารถูกออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ร่วมกับสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ซึ่งทำด้วยหินอ่อนสีขาวอย่างงดงาม โดยเฉพาะในยามค่ำคืน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

3. วัดเนรมิตวิปัสสนา 

วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้หินศิลาแลง จึงทำให้วัดมีเอกลักษณ์ และสวยงามตาดึงดูดนักท่องเที่ยว อุโบสถมีลักษณะรูปเป็นทรงไทย ภายในอุโบสถมีการประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธาน ผนังโดยรอบอุโบสถตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง ที่เล่าเรื่องราวพุทธประวัติ และนอกจากนี้ยังมีหุ่นขี้ผึ้ง และหีบบรรจุสังขารของ หลวงพ่อ มหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ซึ่ง มีความสำคัญคือ เป็นผู้ก่อตั้งวัดเนรมิตวิปัสสนา ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธามาช้านาน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

4.  วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัยวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย ความอลังการ คือ มีภาพจิตรกรรมวาดเต็มผนังทุกด้านอย่างงดงามตา บริเวณตรงกลางวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระใส ซึ่ง เป็นพระที่อัญเชิญมาจากนครเวียงจันทร์ประเทศลาวในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยช่วงวันสงกรานต์จะประเพณีงานสมโภชน์ให้นักท่องเที่ยว และชาวหนองคายได้สรงน้ำหลวงพ่อพระใส เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

5. วัดวังคำ 

วัดวังคำ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวัดสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ที่จำลองแบบจากวัดเชียงทองของหลวงพระบาง ประเทศลาว ซึ่งถูกจัดเป็นมรดกโลกมาเป็นแบบ และเสน่ห์ของวัดนี้ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ ผู้ที่จะเข้ากราบไหว้จะต้องเปลี่ยนชุดเป็นชาวภูไท ซึ่งทางวัดได้เตรียมไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว 

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอีสานเหลือ แต่ละสถานที่ล้วนมีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าเลื่อมใส ศรัทธา และควรหาเวลาเดินทางออกไปกราบไหว้ขอพรเป็นอย่างมากเลยค่ะ

ติดตามเรื่องราวน่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ everyday-trip ค่ะ

You may also like

Leave a Comment