Home รีวิวที่เที่ยว สุดสยามที่สามเหลี่ยมทองคำ

สุดสยามที่สามเหลี่ยมทองคำ

by everydaytrip
สามเหลี่ยมทองคำ

วันนี้ everyday-trip จะพาทุกคนออกเดินทางกันยาว ๆ ไปยังจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนั่นก็คือ จังหวัดเชียงราย แต่ครั้งนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวจังหวัดเหนือสุดเท่านั้น แต่เราจะมาทุกคนไปสุดแดนสยามที่สามเหลี่ยมทองคำค่ะ ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเชียงราย และสามเหลี่ยมทองคำยังมีความพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้าน รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนทั้งสามประเทศที่รวมกันไว้ ณ ที่นี่แห่งนี้

สามเหลี่ยมทองคำ

สถานที่ตั้งสามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำเป็นพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อชายแดนระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประเทศพม่าหรือเมียนม่าอยู่ในเขตพื้นที่ท่าขี้เหล็ก ของรัฐฉาน และสาธารณรัฐประชาชนลาว อยู่ในพื้นที่ของแขวงบ่อแก้ว สำหรับฝั่งไทยและฝั่งลาวนั้นมีชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน แต่ฝั่งของพม่านั้นไม่หมู่บ้านหรือชาวบ้านอาศัยอยู่บริเวณใกล้สามเหลี่ยมทองคำ เหตุที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำก็เพราะว่าลักษณะของพื้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมีแม่น้ำเป็นเส้นกั้นเขตแดน ได้แก่ แม่น้ำโขง และแม่น้ำรวก ซึ่งทั้งสองแม่น้ำล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะแม่น้ำโขงที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตสองฟากฝั่งคือ ไทยกับลาว ส่วนคำว่าทองคำนั้นมากจากฝิ่นที่ชาวบ้านได้ปลูกและส่งขายให้กันระหว่างประเทศในสมัยก่อน ฝิ่นจึงเปรียบเหมือนทองคำอันมีค่าที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนที่นี่นั่นเองค่ะ

สามเหลี่ยมทองคำ

ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต

ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ถูกใช้เป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นแห่งใหญ่ของโลก ชาวบ้านที่นี่ปลูกฝิ่นจนเกิดเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับฝิ่นมาอย่างยาวนาน ในสมัยก่อนชาวบ้านมีการติดต่อซื้อขายกัน โดยใช้ทองคำแทนเงินหรือธนบัตรเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากพื้นที่รอยต่อมีแม่น้ำกั้นเขตแดนแต่ละฝั่งก็จะมีท่าเรือเป็นของตัวเอง เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ลาว รวมถึงประเทศจีนด้วย ดังนั้น แม่น้ำจึงมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ในปัจจุบันชาวบ้านฝั่งไทยของเราได้เลิกปลูกฝิ่นไปแล้วเพราะฝิ่นนั้นจัดเป็นสารเสพติดที่มีโทษ ชุมชนจึงอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาดอยตุงของสมเด็จย่า ซึ่งโครงการนี้ทำให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่พึ่งฝิ่นอีกต่อไป 

สามเหลี่ยมทองคำ

การท่องเที่ยว

จากอดีตจนถึงปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาค แต่ทุกวันนี้ใช่ว่าที่นี่จะเป็นเพียงแค่ช่องทางติดต่อซื้อขายสินค้าเท่านั้น เพราะสามเหลี่ยมทองคำได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายไปแล้ว โดยภูมิประเทศที่อยู่เหนือสุดมักจะมีป่าไม้ ภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำ ลำธารหลายสายส่งผลให้สามเหลี่ยมทองคำมีวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปนอกจากจะได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติแล้ว ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นั้นเพราะก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีชนเผ่าหรือชาวเขาต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยโบราณ มีร้านค้า มีสินค้าแฮนด์เมดจากชาวเขา มีของกินอาหารพื้นถิ่นให้เราได้ลองชิม นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการล่องเรือชมโขงได้ และบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีวัดต่าง ๆ ให้เราได้ไปกราบไหว้ บูชา เช่น องค์พระใหญ่พระเชียงแสนสี่แผ่นดินที่ขึ้นชื่อของเชียงราย 

สถานที่ท่องเที่ยวในไทยยังมีอยู่อีกมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม สถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ถูกค้นพบ EverydayTrip จะไปเสาะหานำมาเล่าให้ทุกคนได้อ่านกัน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความของเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกๆ ท่าน ได้ออกไปท่องเที่ยว ชื่นชมความงามของไทย และเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า สำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะ

You may also like

Leave a Comment