Home รีวิวที่เที่ยว เที่ยว 6 ปราสาทหินอีสานใต้

เที่ยว 6 ปราสาทหินอีสานใต้

by everydaytrip

อีสานตอนใต้ ดินแดนแห่งปราสาทหิน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรขอม กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ของอีสานตอนใต้ เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยเราทั้งมีความน่าสนใจในแง่ของสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอันวิจิตรงดงาม จะมีที่ไหนบ้างที่น่าสนใจ เดินทางไปอีสานใต้พร้อมกันเลยค่ะ

ปราสาทหิน

1. ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นปราสาทหินที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนแต่ในปัจจุบันดับสนิทแล้ว ถูกสร้างขึ้นด้วยหินทรายที่มีสีชมพู มีความสวยงาม แกะสลักรูปเทพเจ้าและเรื่องราวทางศาสนาฮินดู ซึ่งในตอนนั้นมีการนับถือเทพเจ้าสูงสุดคือ พระศิวะ ที่นี่จึงเปรียบเหมือนที่ประทับของพระศิวะ ไฮไลท์คือ ที่นี่จะมีปรากฏสำคัญทางธรรมชาติคือ ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรงกับช่องประตูทั้ง 15 บาน ของตัวพระวิหาร โดยจะเกิดขึ้น 4 ครั้งต่อปี พระอาทิตย์ขึ้นจะตรงกับวันที่ 3-5 เมษายน และ 8-10 กันยายน พระอาทิตย์ตกจะตรงกับวันที่ 5-7 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม ของทุกปี เป็นความอลังการทางธรรมชาติที่หาชมได้แค่ที่นี่ที่เดียวบุรีรัมย์ เมืองอีสานใต้ค่ะ 

ปราสาทหิน

2. ปราสาทหินพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่นี่เป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คาดการว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 มีความต่างจากวิหารอื่น ๆ คือ ตัววิหารหันหน้าไปทางทิศใต้ มีแบบแปลนพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีประตูเมืองครบทั้ง 4 ทิศ และถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำ 

ปราสาทหิน

3. ปราสาทหินพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สันนิษฐานว่าที่นี่ถูกสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ก่อสร้างด้วยอิฐ แต่ต่อช่วงราวพุทธศตวรรษที่  18-19 ได้ถูกบูรณะอีกรอบโดยสร้างอาคารหินให้ซ้อนทับอันเดิม จากจารึกที่ค้นพบเป็นปราสาทในศาสนาฮินดู เรียกว่า “เทวาศรม” ต่อมาภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นพุทธสถาน

ปราสาทหิน

4. ปราสาทหินเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ตั้งอยู่ ณ พื้นราบของเขาพนมรุ้ง สันนิษฐานว่าสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ตามความเชื่อทางศาสนาฮินดู สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาสนาสถานของคนในชุมชน รูปแบบสถาปัตยกรรมของที่นี่ถูกก่อสร้างด้วยช่างในระดับช่างหลวง มีความวิจิตรงดงามไม่แพ้พนมรุ้งอย่างแน่นอน 

ปราสาทหิน

5. ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่แห่งนี้มีความสมบูรณ์ และงดงามมาก เนื่องจากมีทับหลังที่แกะสลักเป็นภาพทวารบาลยืนกุมกระบอง และนางอัปสรถือดอกบัว ซึ่งคล้ายกับนครวัดของกัมพูชา และจะพบที่ปราสาทหินศีขรภูมิแห่งเดียวเท่านั้น ที่นี่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 และเมื่อพุทธศตวรรษที่ 22-23 ที่นี่ถูกบูรณะจากศาสนสถานของศาสนาฮินดูให้เป็นพุทธศาสนสถาน เนื่องจากมีการค้นพบศิลาจารึกอักษรภาษาไทย-บาลี

ปราสาทหิน

6. ปราสาทสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ตัววิหารมีลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันเรียงในแนวทิศเหนือไปใต้ แต่หันหน้าวิหารออกไปทางทิศตะวันออก ปรางค์ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเป็นปรางค์ประธาน ถูกก่อด้วยหินทรายบางจุดมีอิฐแซม มีทับหลังเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้าง ส่วนอีก 2 องค์ ถูกสร้างด้วยอิฐ แต่ตกแต่งด้วยหินทราย เป็นอีกหนึ่งวิหารของอีสานใต้ที่น่าไปเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในไทยยังมีอยู่อีกมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม สถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ถูกค้นพบ EverydayTrip จะไปเสาะหานำมาเล่าให้ทุกคนได้อ่านกัน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความของเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุก ๆ ท่าน ได้ออกไปท่องเที่ยว ชื่นชมความงามของไทย และเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า สำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะ

You may also like

Leave a Comment